NKÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
Kalite Nedir?
2016 Yılı Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi
Değerlendirme Süreci Sunum 15.03.2017
Dış Değerlendirme Süreci Sunumu 15.03.2017
SAY-KIDR Değerlendirme Sunum 15.03.2017
2017 Yılı Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi
KİDR Hazırlama Kılavuzu
KİDR Hazırlama Kılavuzu
KİDR Raporlama Süreci
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
Kurum İç Değerlendirme Rapor Hazırlama Kılavuzu
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.3
NKÜ Akademik Teşkilat Yapısı
NKÜ İdari Teşkilat Yapısı
2018 Yılı Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi
NKÜ Kalite Komisyonu Sunumu