2015-06-08

Duyular ve Oyun EtkinliğiSınır nedir?
Bu sınırları kim koyuyor?
Sınırlara kimler uyuyor?
Aslında sınırları eleştirmek, irdelemekte anlamsız gelebilir. Sınır kabul olunmuş bir şey gibi görünür.
Sınırsız olma durumu. Ebedi olduğu kadar ezeli, uçsuz olduğu kadar bucaksız, sonsuz olduğu kadar başsız.
Bu sorgulamayı farkında olmadan çocuklar yapar. Özgür bir şekilde hareket ederek, içgüdüsel olarak sorgularlar.