YENİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU KURULMASI İÇİN GEREKENLER

1- Öğrenciler, topluluk kurma ile ilgili taleplerini Daire Başkanlığına yaparlar.

2- Topluluk kurmak isteyen öğrenciler aşağıda sıralanan işlemleri yaparlar:

a- Kuracakları topluluk için öğretim görevlilerinden birini koordinatör olarak belirlerler. Topluluk koordinatörü bilgilerini (adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı birim, iletişim bilgileri gibi), dosyaya eklerler.

b- Topluluk koordinatör yardımcısı bilgilerini (adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı birim, iletişim bilgileri gibi), dosyaya eklerler.

c- Topluluk kendine belirlediği logoyu A4 boyutunda basılı halde dosyaya ekler.

d- En az 10 (on) öğrenciden oluşan kurucu üye listesi (nüfus cüzdanı fotokopisi,öğrenci belgesi,adı, soyadı, bölümü,sınıfı, iletişim bilgileri gibi) dosyaya eklenir.

e- Topluluk tüzüğünü dosyaya eklerler ve Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanması için Daire Başkanlığına sunarlar.

3 - Dosya Yürütme Kurulu onayına sunulur. Yürütme Kurulunda kabul edilen topluluk kurulmuş olur.

4- Öğrenci Topluluklarının faaliyetlerini akademik takvimin öngördüğü eğitim-öğretim döneminde yapabilmeleri için yeni topluluk başvurularının sömestir başlangıçından itibaren 1 ay içinde yapılması gerekmektedir.

5- Kuruluşuna izin verilen topluluk 1 (bir) ay içinde genel kurulunu toplayarak Yönetim ve Denetim Kurulunu seçer. Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, Daire Başkanlığı aracılığıyla Yürütme Kurulunun onayına sunulur . Yukarıda adı geçen evrak örnekleri topluluklar internet sitesi ‘’ Topluluk Formları ‘’ sekmesinde word dosyası şeklinde verilmiştir.