2019-05-04

Kastro GezisiBitki koruma Topluluğu tarafından Üyelerimizin doğa şartlarında hasatalık ve zararlıları görmesini hedefleyen doğa yürüyüşü ve piknik organizayonu 4 mayıs 2019 tarihinde yapılmıştır.